DARS D.D

Naslov podjetja:

ULICA XIV. DIVIZIJE 4

3000 CELJE

SLOVENIJA

Kontaktni podatki:

01 300 99 00

01 300 99 01

gp@dars.si

www.dars.si

Razstavni prostor:

L / 05

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (DARS) je delniška družba, ki v vlogi agenta Republike Slovenije opravlja naloge v zvezi s prostorskim načrtovanjem in umeščanjem avtocest v prostor ter naloge v zvezi s pridobivanjem nepremičnin za potrebe gradnje avtocest. Hkrati pa v vlogi koncesionarja upravlja, vzdržuje in gradi avtocestna in druga infrastrukturna omrežja v RS ter zagotavlja pogoje za njihovo varno uporabo.

Lokacija (05)

L

L05

L05