ENERGETIKA

 • ogrevalna tehnika za industrijo in poslovne uporabnike
 • hlajenje in prezračevanje za industrijo in poslovne uporabnike
 • energetsko učinkovita gradnja in sanacija
 • energetsko učinkovita razsvetljava
 • energetsko učinkoviti proizvodni procesi
 • oskrba z vodo in vodovodne ter sanitarne inštalacije
 • energija in okolje
 • proizvodnja toplotne in električne energije iz obnovljivih virov (sonce, voda, biomasa, veter, geotermalna energija, bioplin, kogeneracija)
 • pretvorba, distribucija, shranjevanje in prodaja energije
 • oprema in material za proizvodnjo, shranjevanje, pretvorbo in distribucijo energije

TEROTECH – INDUSTRIJSKO VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

 • hidravlika, pnevmatika, fluidika, ventili, gibljive cevi
 • olja, maziva, naftni derivati
 • ležaji, tesnila, verige, jermeni, zobniki
 • orodja in pribor za vzdrževalna dela
 • čiščenje prostorov in objektov
 • vzdrževanje stavb
 • strojegradnja in stroji v vzdrževanju, vzdrževanje strojev in naprav
 • izdelava in vzdrževanje strojnih instalacij in procesov
 • kovinski izdelki in material za njihovo vzdrževanje
 • plastični trakovi, folije in platna, guma in izdelki iz gume
 • vzdrževanje železnih konstrukcij
 • vzdrževanje čistilnih naprav
 • servis in vzdrževanje osebnih in tovornih dvigal
 • inženiring in svetovanje v vzdrževanju
 • trgovina, montaža, servis in storitve v vzdrževanju
 • vzdrževanje in okolje

AVTOMATIZACIJA, MEHATRONIKA IN INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA

 • avtomatizacija proizvodnih procesov, strojev in naprav
 • avtomatizacija notranje logistike in označevanja
 • nadzor in upravljanje
 • stikalna tehnika
 • napajalni sistemi
 • naprave za nadzorovanje in opazovanje
 • krmilniki, merilne naprave in sistemi (smart tehnologije), senzorji in pretvorniki
 • oprema in rešitve za aplikacije
 • robotizacija
 • mehatronika
 • industrijska elektronika
 • električne naprave in elementi električnih naprav, elektromaterial
 • oprema za elektroniko, elektroinstalacije in prenapetostno zaščito

LESNOOBDELOVALNI STROJI, ORODJA IN REPROMATERIAL, GOZDNA TEHNOLOGIJA

Lesnoobdelovalni stroji, naprave in orodja:
 • stroji za izdelavo pohištva
 • specialni stroji za izdelavo vrat, front in masivnega pohištva
 • klasični mizarski stroji
 • stroji za obdelavo parketa, profilov
 • brusilni, furnirski, rezkalni, skobeljni, robni lepilni in vrtalni stroji
 • rezkarji, žage, svedri
 • kontaktne, robne in tračne brusilke
 • linije za dolžinsko spajanje lesa
 • poravnalke, podajalne naprave
 • transporterji in dvižne mize
 • lakirne kabine in sistemi
 • odsesovalne naprave
 • kotlovnice in sušilnice
 • preše in stiskalnice
 • ostali mizarski pripomočki
Repromaterial:
 • iverne, furnirane, vlaknene, vezane in kompakt plošče
 • robni, lepilni trakovi
 • folije in laminati
 • okovje za vrata in okna
 • pohištveno okovje (drsni sistemi, pohištvene ključavnice, ročaji in obešala, vodila, odmične spone, dvižni mehanizmi, dodatki za pohištvo, predali in vodila predalov, spojno okovje, pohištvene noge)
 • stavbno okovje (cilindrični vložki, ključavnice, kljuke, nasadila, vodila za drsna vrata)
 • pritrdilna tehnika (kotniki, vijaki, zidni vložki, vezne ploščice)
 • laki in lepila
Gozdna tehnologija:
 • stroji za sečnjo in spravilo lesa
 • gozdarska dvigala in nakladalci
 • gozdarske prikolice
 • vitli
 • cepilniki
 • drobilci
 • gozdarski mulčerji