Naslov podjetja:

ŠPINDLERJEVA ULICA 2 E

2310 SLOVENSKA BISTRICA

SLOVENIJA

Razstavni prostor:

F / 21

Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica je samostojna, strokovna, nestrankarska poslovna organizacija in oseba javnega prava, ki deluje na območju občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole. OOZ Slovenska Bistrica ščiti in zastopa interese članov, skrbi za pravilno ravnanje in njihov ugled, opravlja naloge za potrebe in v korist članstva zbornice. Opravlja svetovanje in registracijo samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb preko točke VEM in izvaja tudi javna pooblastila, skladno z določbami obrtnega in drugih zakonov ter drugih predpisov in aktov.

Lokacija (21)