Naslov podjetja:

GRADIŠČE VI 4

1291 ŠKOFLJICA

SLOVENIJA

Kontaktni podatki:

 051 322 442

 info@irt3000.si

 www.irt3000.com

Razstavni prostor:

K / 22

Podjetje Profidtp d.o.o. je založnik in izdajatelj revije IRT3000 in organizator vsakoletnega strokovnega dogodka Industrijski forum IRT. Revija IRT3000 je edina strokovna revija v Sloveniji in na Hrvaškem, ki redno in celovito obvešča strokovno javnost o inovacijah, razvoju in tehnologijah na tehniških področjih. Spodbuja prenos rešitev in znanja v industrijo. Vse to z namenom dosegati konkurenčnejše gospodarstvo. Revija predstavlja tudi osrednji vir informacij strokovnjakom v proizvodnji in služi kot priročnik, kadar se pri svojem delu soočajo s strokovnimi izzivi.

Lokacija (22)