Naslov podjetja:

KOTNIKOVA ULICA 6

1000 LJUBLJANA

SLOVENIJA

Kontaktni podatki:

 01 620 31 00

 01 620 31 11

 sipo@uil-sipo.si

 www.uil-sipo.si

Razstavni prostor:

L1 / 02

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, ustanovljen leta 1991, je organ v sestavi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, katerega naloge so vodenje postopkov za podelitev pravic industrijske lastnine in registrov pravic industrijske lastnine, sodelovanje pri pripravi predpisov s področja intelektualne lastnine in opravljanje informacijskih storitev v zvezi s pravicami industrijske lastnine. Urad tudi izdaja dovoljenja organizacijam avtorjev in imetnikov sorodnih pravic za kolektivno upravljanje pravic in nadzoruje njihovo delovanje.

Lokacija (02)