Celjski sejem d. d. vsako leto objavi razpis za podelitev častnih priznanj, ki jih prejmejo razstavljavci za presežke razstavljenih izdelkov na sejmu. Prijavijo se lahko vsi razstavljalci 51. MOS-a, preko sledeče prijavnice (Prijavnica Celjski sejem d.d. za priznanja 2018)

3-članska strokovna komisija bo ocenjevala po naslednjih kriterijih:

  • tehnično-tehnološki (inovativnost, tehnološki nivo, uporaba novih materialov, uporaba novih tehnologij, kvaliteta izdelave, tolerančno območje, design)
  • poslovno-ekonomski (znižanje stroškov, povečanje produktivnosti, zmanjšanje izmeta, dodana vrednost, tržna zanimivost)
  • okoljsko-energetski (okoljska prijaznost, energetska učinkovitost, riziko uporabe, vpliv na zdravje).

Podelitev Sejemskih priznanj bo potekala 13. septembra ob 17.30 pri fontani v hali L.

 

Razpis MOC za priznanja 2018

Prijavnica MOC za priznanja 2018