Z oddajo prijavnice v skladu z 8. členom Zakona o varovanju osebnih podatkov organizatorju Športno rekreacijskemu društvu Celjski sejem dovoljujem hrambo in obdelavo osebnih podatkov v evidenci prijavljenih udeležencev teka za potrebe organizacije in izvedbe teka ter primerjalne analize rezultatov.