Domov | Za razstavljavce | EXPO GUIDE - POZOR PREVARA!

Spoštovani razstavljavec!

Na naslov nekaterih od vas je pred kratkim prišel dopis – ponudba mehiškega podjetja Commercial Online Manuals pod naslovom EXPO GUIDE, ki navaja, da ponujajo vsem razstavljavcem na različnih sejmih brezplačni vpis v katalog. Ponudba je v angleškem jeziku, na njej pa se pojavlja tudi ime sejma (in organizatorja tega sejma), na katerega ste prijavljeni ali pa ste na tem sejmu sodelovali.

Želimo vas opozoriti, da se s podpisom tega dopisa, ki je oblikovan kot naročilnica, zavezujete k plačilu 1271 EUR letno, pogodba pa velja najmanj tri leta oz. za nedoločen čas, če po treh letih pisno ne odstopite od pogodbe. To je navedeno v drobnem tisku spodaj.

Celjski sejem d.d. in tudi ostali organizatorji sejmov niso z navedenim podjetjem in ponudbo v nikakršni povezavi!

Sklepamo, da omenjeno podjetje naslove razstavljavcev na sejmih pridobi iz katalogov sejmov.

Gre za poskus prevare, ki ji je nasedlo že veliko podjetij po celem svetu. V preteklih letih so te ponudbe pošiljali pod naslovom FAIRGUIDE iz Avstrije, Švice, Luxemburga. Vendar je v letu 2009 svetovno sejemsko združenje po večletnih pravdnih postopkih v poravnavi s tem podjetjem vsaj doseglo, da ne bodo več pošiljali teh zavajajočih ponudb v države članice EU.

Očitno pa so sedaj podobno podjetje ustanovili v Mehiki in s prevarami poskušajo nadaljevati. O tem si lahko preberete več tudi na spletni strani www.energygrid.com/watchdog/2008/11-expoguide.html. Na tej spletni strani najdete tudi navodila kaj storiti, če ste naročilo podpisali in jim ga poslali.

Lep pozdrav!

Celjski sejem d.d.