15. maj 2012:

Podeljena sejemska priznanja

V Celju so danes vrata odprli štirje strokovni sejmi Energetika, Terotech-Vzdrževanje, Varjenje in rezanje ter Eko. Tradicionalno je organizator sejmov družba Celjski sejemd.d.prvi dan podelila sejemska priznanja. Prijavljene izdelke in storitve razstavljavcev so ocenile štiri strokovne komisije, ki so podelile komplete zlatega, srebrnega in bronastega priznanja na vseh štirih sejmih. Zlata sejemska priznanja so prejela podjetja Biomasa d.o.o., TALUM Servis in inženiring d.o.o., WELD d.o.o. in EKO knjiga d.o.o..

16. sejem ENERGETIKA

Prijavljene izdelke in storitve je ocenjevala tričlanska strokovna komisija pod vodstvom prof. dr. Petra Novaka. Člana sta bila še dr. Jurij Čretnik in Jernej Dolinar. Komisija je podelila:

ZLATO PRIZNANJE - BIOMASA d.o.o., Luče

Izdelek:  Dvokuriščni kotel na polena in pelete FRÖLING SP DUAL

Obrazložitev: Zlato priznanje se podeli podjetju Biomasa d.o.o. za proizvod dvokuriščni kotel na polena in pelete proizvajalca Fröling SP Dual. Kotel omogoča kurjenje z različno močjo, različnih oblik biomase in zagotavlja kvaliteten in enostaven, okolju prijazen vžig uplinjevalnega kotla.

SREBRNO PRIZNANJE - ERCO INTERNATIONAL d.o.o., Vrhnika

Izdelek: Ekološko energetsko varčno razsvetljavo Erco Eluma modular

Obrazložitev: Srebrno priznanje se podeli podjetju ERCO INTERNATIONAL  d.o.o. za okolju prijazno in energijsko varčno razsvetljavo Erco Eluma modular z individualno regulacijo osvetlitve v odvisnosti od zunanjih vplivov z inteligentnimi svetilkami.

BRONASTO PRIZNANJE - TEVEL d.o.o., Kisovec

Izdelek: Prenosni detektor plinov tip INEP-Z

Obrazložitev: Bronasto priznanje se podeli podjetju Tevel za prenosni detektor plinov tip INEP-Z, ki omogoča kontrolo atmosfere v rudnikih, ki zahtevajo specialne rešitve v eksplozijsko ogroženih prostorih.

 

15. sejem TEROTECH-VZDRŽEVANJE

Tričlanski strokovni komisiji je predsedoval doc. dr. Samo Ulaga, člana pa sta bila še Tomaž Jelenko in Janez Javoršek. Komisija je podelila:

ZLATO PRIZNANJE - TALUM Servis in inženiring, d.o.o., Kidričevo

Izdelek: Generalna obnova gravitacijskih nagibnih livnih strojev za litje aluminija

Obrazložitev: Predstavljen je primer celovite in sistematične obnove livnega stroja z elementi posodobitve v smislu večje zanesljivosti delovanja livnega stroja. Gre za primer prenosa lastnega znanja v tujino.

SREBRNO PRIZNANJE - VIMOSA d.o.o., Velenje

Izdelek: Dvopodročni visokoučinski patronski grelec VPG-D fi 16X380 mm 800+800 W

Obrazložitev: Predstavljen je energetsko učinkovit dvo-pretočni grelnik, ki omogoča kakovostno ogrevanje orodij. Patronska izvedba omogoča tudi hitro in enostavno menjavo grelnika.

BRONASTO PRIZNANJE - SKF SLOVENIJA d.o.o., Ljubljana

Izdelek: TKGR set za ozemljitev gredi elektromotorja

Obrazložitev: SKF TKGR set za oziroma gredi EM inovativen izdelek svetovno priznanega proizvajalca, ki omogoča ceneno in enostavno zaščito pred prehodom električnega toka skozi ležaje.

 

9. sejem EKO

Strokovni komisiji je predsedoval Karel Lipič, kot članica pa je sodelovala še dr. Marinka Vovk. Komisija je podelila:

ZLATO PRIZNANJE - EKO KNJIGA d.o.o., Lukovica

Izdelek: Otroške in mladinske knjige o ekologiji, katere del sredstev je namenjen v dobrodelne namene

Obrazložitev: Eko knjige – otroške in mladinske knjige o ekologiji, so zelo pomemben sestavni del okoljskega ozaveščanja in izobraževanja mladih. S širjenjem založniške dejavnosti in kvalitetnimi knjigami podjetje na zabaven in razumljiv način otrokom že v vrtcih približa okoljsko tematiko, ki nosi pomembna okoljska sporočila. Inovativen pristop pa nadgrajuje še z delom sredstev v humanitarne in dobrodelne namene.

SREBRNO PRIZNANJE - FURA d.o.o., Murska Sobota

Izdelek: Storitev brezplačne menjave prazne baterije za polno na posamezni lokaciji polnilne postaje, v sklopu prodaje električnih koles.

Obrazložitev: Srebrno priznanje se podeli za storitev brezplačne menjave prazne baterije za polno na posamezni lokaciji polnilne postaje v sklopu prodaje električnih koles. Promet je ta čas največji onesnaževalec okolja, kvalitete življenja in bivanja. Področje razvoja električnih koles bo zagotovo pomemben prispevek k novi okoljski in prometni politiki.

BRONASTO PRIZNANJE - INTERSEROH d.o.o., Ljubljana-Črnuče

Izdelek: Projekt Vrni embalažo v reciklažo

Obrazložitev: Bronasto priznanje se podeli za projekt Vrni embalažo v reciklažo. Projekt sledi strategiji ločenega zbiranja odpadkov Republike Slovenije in s praktičnimi primeri ozavešča uporabnike, občane in mladino na področju ravnanja z odpadki.

 

5. sejem VARJENJE IN REZANJE

Strokovni komisiji je predsedoval dr. Ivan Polajnar, kot član pa je sodeloval še dr. Arpad Koveš. Komisija je podelila:

ZLATO PRIZNANJE - WELD d.o.o., Mengeš

Izdelek: Zaščitni komplet BALDER Clean-air chemical 3F BH3 Grand GDS ADC plus

Obrazložitev: Predstavljena zaščitna maska z respiratorjem je ergonomsko oblikovana. Le-ta zmanjšuje možnost vdora neočiščenega zraka, saj je način dovoda prečiščenega zraka z izvedbo same maske inovativen in zanesljiv. Ob tem, da je zaščitna maska domače izdelave, vključno z zaščitnim filtrom na tekoče kristale in da je po vseh karakteristikah in zahtevanih standardih najboljša na svetu, je več kot utemeljen razlog, da prejme ta razstavljeni izdelek zlato priznanje.

SREBRNO PRIZNANJE - VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava

Izdelek: Robotska celica za plazemsko in avtogeno obrezovanje kovinskih izdelkov

Obrazložitev: Celica je namenjena za robotizirano obrezovanje in pripravo zvarnih robov različnih vrst materialov, različnih debelin in različnih načinov toplotnega rezanja. Ključna novost predstavljenega sistema je v tem, da se ti dve operaciji, ki se po klasičnem principu izvajata ločeno, v tem primeru izvajata sočasno. Kljub temu, da je oprema pretežno iz uvoza, je celoten sistem pomemben prispevek domačega znanja ravno v zgoraj omenjeni novosti.

BRONASTO PRIZNANJE - VIRS d.o.o., Lendava

Izdelek: Kemppi Wise&Match posebne rešitve

Obrazložitev: Rešitvi Kemppi Wise & Match sta sicer rešitvi tujega proizvajalca, vendar je način implementacije omenjenih pristopov oz. postopkov varjenja po načinu MAG plod domačega znanja. Le-ta omogoča zanesljivejše varjenje, manj napak ter večjo ekonomičnost. Bistvo rešitve je v tem, da zagotavlja enakomernejše preveritve ne glede na položaj varjenja in ne glede na dolžino prostega konca žice.