18. maj 2012:

Do prihrankov z brezplačnimi energetskimi svetovanji

Fotovoltaika, nepovratna sredstva za obnovo objektov, toplotne črpalke - to so najpogostejše teme, ki so zanimale obiskovalce sejemskega četverčka. Ti so se lahko vse sejemske dni oglasili pri svetovalcih Ensvet-a na razstavnem prostoru Eko sklada, kjer so jim brezplačno svetovali s področij učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Kot je zadnji dan sejma poudarila Ema Kozina iz Eko sklada, pri njih zavrnejo prošnje za subvencije, če je investitor naložbo izvedel že preden je oddal vlogo.

Eko sklad podeljuje subvencije izključno fizičnim osebam, torej gospodinjstvom za stanovanjsko gradnjo. Veliko pozornosti je v zadnjem času pritegnila možnost hkratnega pridobivanja nepovratnih spodbud in ugodnega kreditiranja. Kozina pravi, da je takšno pridobivanje sredstev zelo aktualno, denarja v razpisih pa je zaenkrat še dovolj. »Treba je poudariti, da lahko občani hkrati kandidirajo za spodbudo in kredit le v primeru, če so priznani stroški naložbe višji od 10.000 evrov,« je dejala.

Na Eko skladu poudarjajo, da morajo prosilci subvencij vloge oddati še preden začnejo z deli. Pomembno je, da pripravijo predračun in fotografirajo staro stanje fasade, oken oziroma mesta, kjer naj bi stala naprava. »Če govorimo denimo o fasadi, je treba na fotografijo vključiti meter, da je dobro razvidna debelina izolacije,« je poudarila. Takoj po oddaji vloge lahko investitorji že začnejo z deli, sicer pa se s prejemom subvencije zavežejo, da bodo dela opravili najkasneje v pol leta po izdani odločbi.

Med ostalimi napakami, ki se rade dogajajo pri razpisih, je Kozina omenila neustreznost del, ki niso v skladu z razpisnimi pogoji. Če to odkrijejo naknadno, se lahko zgodi, da bo treba subvencijo vrniti, zato je treba razpis že prej dobro pregledati in se držati zapisanega v odločbah Eko sklada.