19. maj 2012:

Štirje strokovni sejmi za zanesljivo in trajno bivanje izpolnili pričakovanja obiskovalcev in razstavljavcev – V štirih dneh več kot 21.000 obiskovalcev

Na celjskem sejmišču so od 15. do 28. maja potekali sejmi Energetika, Terotech-Vzdrževanje, Varjenje in rezanje ter Eko, ki si jih je v štirih dneh ogledalo preko 21.000 obiskovalcev. Ti so bili z videnim zadovoljni, saj jih je 87,7 % dejalo, da so sejmi izpolnili njihova pričakovanja, skoraj 80 % pa jih je tudi napovedalo ponoven obisk bienalnih sejmov, ki bodo znova potekali v 2014. Tudi razstavljavci so svojo predstavitev na sejmu v veliki večini ocenjevali za uspešno in celo zelo uspešno, zato v Celjskem sejmu sejemski četverček ocenjujejo za uspešen.

Raziskava, ki jo med obiskovalci in razstavljavci sejemskih dogodkov redno pripravljajo v Celjskem sejmu, tudi kaže, da je glaven razlog za obisk sejmov ogled sejemske ponudbe in novosti. Sledi pridobivanje koristnih informacij ter, kot je od strokovnih sejmov pričakovati, spremljanje razvoja stroke.

Obiskovalci so sicer v veliki večini dejali, da je sejemsko dogajanje izpolnilo njihova pričakovanja. To se izraža tako v splošni oceni sejmov, saj je skoraj 82 % obiskovalcev sejme ocenilo z najvišjima ocenama na petstopenjski lestvici, kot tudi v napovedi ponovnega obiska sejmov. Ponovni obisk bienalnih sejmov je napovedalo skoraj 80 % obiskovalcev, medtem ko se praktično vsi preostali zgolj še niso odločili glede prihodnjega obiska (da sejmov ne bodo ponovni obiskali je dejalo le 3 % anketiranih).

Razstavljavci so na sejmih v večini nastopili zaradi promocije podjetja kot celote. 85 % jih je svoj nastop na sejmih ocenilo kot uspešen oz. zelo uspešen. Velika večina razstavljavcev je tudi zadovoljna z obiskom tako poslovnih kot zasebnih obiskovalcev, zato je tudi rezultat vprašanja, ali je sejemsko dogajanje izpolnilo njihovo pričakovanje pričakovan. Večina razstavljavcev je namreč odgovorila, da je sejemsko dogajanje izpolnilo njihovo pričakovanje. Zelo spodbudna pa je tudi napoved razstavljanja na prihodnjih sejmih v 2014. Ponovno sodelovanje je napovedalo tri četrtine razstavljavcev, medtem ko se preostali zgolj še niso odločili (manj kot 2 % anketiranih razstavljavcev je že odločenih, da na prihodnjem sejmu ne bodo sodelovali).

Aktualen spremljajoči program, sejemska priznanja najboljšim, tekmovanja in brezplačna svetovanja

Pozitivna energija z razstavnih prostorov se je odražala tudi v spremljajočem programu sejmov, kjer je bilo v štirih dneh mogoče prisluhniti najbolj vidnim strokovnjakom vsebinskih področij, ki so bila predstavljena na sejmih. Na okrogli mizi Quo vadis Slovenska energetika 27 let kasneje – 10 vprašanj za naslednjih 10 let pod vodstvom prof. dr. Petra Novaka je bilo med drugim mogoče slišati, da čeprav je treba varčevati z energijo, ničelna rast ni realna. Zato bomo v Sloveniji potrebovali ustrezen sistem zagotavljanja energije.

Na forumu Modro gospodarstvoali kako zaslužiti z učinkovito rabo energije, ki ga je pripravila Energetika.NET pa smo med drugim lahko slišali, da bolj kot obnovljivi viri energije je za gospodarstvo priložnost učinkovita raba energije. Pri tem ni toliko pomembno, ali gre za velike ali majhne podjetnike, ampak je to bolj stvar inovativnosti, drznosti podjetnikov. Na dogodku so predstavili možnosti pridobivanja nepovratnega denarja na razpisih, ki jih letos prvič ponujajo v t.i. programu velikih zavezancev. Še pred poletjem pričakujejo sprejetje nove EU direktive o energetski učinkovitosti, ki jo bodo pod drobnogled morala vzeti tudi slovenska podjetja, če bodo želela zagotavljati konkurenčnost na trgu.

Priložnost za večje uporabnike je tudi kogeneracija na zemeljski plin, ki omogoča učinkovito soproizvodnjo toplotne in električne energije. Trenutno jo uporabljajo v večstanovanjskih, javnih in poslovnih objektih, na trgu so rešitve za individualne hiše in gospodinjstva, kar pa naj bi se pri nas bolj uveljavilo v prihodnjih letih, razlagajo v GIZ DZP.

Da se slovenska gospodinjstva že danes še kako zavedajo pomena učinkovite rabe energije, pa je pokazala tudi obiskanost brezplačnih svetovanj na razstavnem prostoru Eko sklada, ki so jih izvajali svetovalci ENSVET. Fotovoltaika, nepovratna sredstva za obnovo objektov, toplotne črpalke - to so najpogostejše teme, ki so zanimale obiskovalce sejemskega četverčka.

V štirih sejemskih dneh smo od strokovnjakov Siemensa lahko še izvedeli, da naj bi prihodnost naših domov in stavb na sploh temeljila na centralnih nadzornih sistemih, računalniških programih, ki kot »možgani« stavbe vključujejo vse naprave v posamezni stavbi. Strokovnjaki, ki delujejo na področju ekologije, pa so razložili, da v Sloveniji odpadke premalo recikliramo, odložimo preveč kosovnih odpadkov, premalo kompostiramo, zaskrbljujoč pa je tudi podatek o nezadostni termični obdelavi odpadkov. Rešitev prinašajo Centri ponovne uporabe (USE – REUSE/Uporabi in ponovno uporabi), s katerimi lahko zasledujemo cilj EU, to je, da s ponovno uporabo naravnih virov zajezimo ropanje le teh.

Tradicionalno je družba Celjski sejem podelila še sejemska priznanja in s partnerji izvedla tekmovanje dijakov, ki se izobražujejo za poklic instalater strojnih instalacij, ter tekmovanje varilcev. Zlata sejemska priznanja so prejela podjetja Biomasa d.o.o. Luče, Talum Servis in inženiring d.o.o. Kidričevo, EKO Knjiga d.o.o. Lukovica, Weld d.o.o. Mengeš. Med šestimi skupinami dijakov na državnem prvenstvu dijakov instalaterjev-energetikov strojnih instalacij sta se najbolje odrezala Gašper Obalnar in Aljaž Novak pod mentorstvom Miroslava Romiha iz Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje. Med varilci pa se je vvarilnem postopku MAG najbolje odrezal Hazim Hođić iz Instituta za varilstvo Ljubljana, v varilnem postopku TIG pa je prvo mesto osvojil Dragan Anić iz Gorenje Orodjarne d.o.o. Velenje.

Že prvi sejemski dan pa smo na sejmih, ki so sicer potekali pod generalnim pokroviteljstvom družbe Bisol, Sončnega podjetja, tudi izvedeli, kateri so energetsko najbolj učinkoviti objekti. Partnerji natečaja Energetsko učinkoviti objekti v Sloveniji 2012 – natečaj skupaj pripravljajo Celjski sejem, Dnevnikova priloga Moj dom in Eko sklad – so letos podelili pet priznanj, in sicer dve priznanji v kategoriji zasebnih stanovanjskih hiš in tri priznanja za poslovne oz. turistične objekte. V kategoriji novih stanovanjskih hiš sta priznanje prejela Andreja in Jože Šmid iz Dola pri Hrastniku ter Jaris hiša Vodice. V kategoriji poslovni oz. turistično objekti pa so priznanja prejeli Eutrip, Mladinski hotel Punkl, Ravne na Koroškem; PC Radlje, Gozdna vila MARI, Radlje ob Dravi in Protim Ržišnik-Perc za poslovni objekt Cubis, Šenčur.

Na celjskem sejmišče bo znova živahno jeseni, na 45. MOS, ko lahko med razstavljavci pričakujemo tudi števila podjetja, ki so se predstavila na minulem sejemskem četverčku. Na največjem poslovno-sejemskem dogodku, ki bo v Celju potekal od 12. do 18. septembra, bodo bolj kot vsebine za strokovno javnost v ospredju rešitve za zasebne uporabnike in gospodinjstva.

Utrinke s štirih sejmov najdete v naši Foto- in Videogaleriji.