Domov | Sejmi | 15. sejem Terotech-Vzdrževanje | Program spremljajočih prireditev

Program spremljajočih prireditev

Energetika, Terotech-Vzdrževanje, Eko, Varjenje in rezanje - PROGRAM (811,02 KiB)

En.forum MODRO GOSPODARSTVO (388,16 KiB)

PODPORNIKI EVROPSKIH SONČNIH DNEVOV 2012

torek, 15. maj

Sejemska dvorana L

10.00 Otvoritvena slovesnost s podelitvijo sejemskih priznanj in priznanj nagradnega natečaja Energetsko varčni objekti 2012 (organizatorji natečaja Dnevnikova priloga Moj dom, Eko sklad, Celjski sejem)

Celjanka

12.00-14.30 Dan slovenskih instalaterjev - energetikov, OOZ Maribor (SIEM), OZS: Sekcija instalaterjev-energetikov

Slavnostni govor ob 20. obletnici Sekcije instalaterjev-energetikov Maribor, Danilo Brdnik, podpredsednik
Aleš Pulko, predsednik OOZ Maribor
Jernej Dolinar, predsednik Sekcije instalaterjev-energetikov Slovenije
Vzroki in posledice, zakaj zanimanje za poklic instalater strojnih instalacij upada, Drago Kamenik, Ravnatelj TŠC Maribor
Brez dlake na jeziku o uporabi obnovljivih virov in energijski viri prihodnosti, Ludvik Hriberšek, univ. dipl. ing., energetski svetovalec
Novi izzivi in priložnosti na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, doc.dr. Vlasta Krmelj, univ. dipl. inž, direktorica energetske agencije za Podravje
Predstavitev pokroviteljev srečanja

Sejna soba E2

15.00-16.00 Srečanje oglaševalcev revije Energetik in predstavitev spletne strani www.revija-energetik.si

Modra dvorana

18.00-19.00 Slavnostna seja izvršilnega odbora Sekcije instalaterjev - energetikov Maribor ob 20.  obletnici

 

sreda, 16. maj

Mala kongresna dvorana

10.00-11.00 Tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol Slovenije - poklic instalater strojnih instalacij (pisni del), OOZ Maribor (SIEM), OZS: Sekcija instalaterjev-energetikov, Celjski sejem

11.30-12.30
Energetska učinkovitost v luči globalnih trendov, mag. Igor Kulašić, vodja oddelka   za avtomatizacijo objektov, Siemens d.o.o.
14.00-15.00 Predstavitev produktov, Viessmann d.o.o. za Slovensko-nemško gospodarsko  zbornico

Modra dvorana

10.00-15.00 Dan centra ponovne uporabe, Okoljsko raziskovalni zavod
 • 10.00-10.15:
  Uvodni pozdrav in seznanitev s projektom USE -REUSE, Franc Zver, direktor Okoljsko raziskovalni zavod
 • 10.15-10.45:
  Ponovna uporaba - več kot recikliranje, dr. Marinka Vovk, direktorica EKO-TCE d.o.o.
 • 10.45-11.15:
  Mreža REUSE centrov v Sloveniji, doc dr. Cvetka Ribarič, direktorica IOP, Lea Vodišek, partner na projektu, IOP Celje
 • 11.15-11.30:
  Odmor
 • 11.30-12.00:
  Okoljski, ekonomski in socialni vidiki ponovne uporabe, Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije, partner na projektu
 • 12.00-14.15:
  Predstavitev pridruženih partnerjev:
  12.00-12.15    Simbio Celje
  12.15-12.30    Snaga Ljubljana
  12.30-13.00    Odmor
  13.00-13.15    Komunala Kranj
  13.15-13.30    Občina Miklavž na Dravskem polju
  13.30-13.45    Komunala Trebnje
  13.45-14.00    KAIJ d.o.o., Dol pri Hrastniku
  14.00-14.15    Občina Velenje
 • 14.15-14.45:
  Predstavitev delovanja mreže REUSE centrov v Evropi in predstavitev primerov tujih praks, Katja Zajko, vodja projekta, Okoljsko raziskovalni zavod
 • 14.45-15.00:
  Razprava in zaključek

Celjanka

10.00 Spoznajte naložbe v sončne elektrarne, BISOL Group, d.o.o., Prebold
Sončne elektrarne so v Sloveniji vroča tema. Banke kot glavni vir financiranja in izvajalci na ključ pomenijo za investitorja najpomembnejši vidik projektov sončnih elektrarn. Vas zanima naložba v sončno elektrarno - kakšni so kriteriji za pridobitev ustreznega financiranja in kako zagotoviti vrhunsko delovanje vaše sončne elektrarne? Banka Sparkasse in skupina BISOL Group, vodilni domači izvajalec sončnih elektrarn na ključ, vas vabita na informativno predavanje o postavitvi in naložbah v sončne elektrarne.
11.00 Predstavitev novih BISOL-ovih proizvodov, BISOL Group, d.o.o., Prebold
BISOL Group je lansiral najnovejše fotonapetostne module PeakPerformance z antirefleksnim steklom s še višjimi vršnimi močmi (monokristalni moduli: 250 W, 255 W, 260 W; polikristalni moduli 240 W, 245 W, 250 W) in novo generacijo BISOL EasyMount aluminijaste podkonstrukcije, ki je primerna za vse tipe streh. Pred poletjem bo skupina predstavila tudi drugo generacijo BISOL EasyMount HDPE polietilenske podkonstrukcije, ki ne zahteva preboja strehe ter omogoča stroškovne in časovne prihranke pri inštalaciji. Predstavitev je namenjena inštalaterjem sončnih elektrarn in drugi zainteresirani javnosti.
13.00-14.00 Kako do znatnih energetskih prihrankov pri jermenskih pogonih - Gates costs savings!, Sasha Kolouch, Gates Industrial Europe, Bell d.o.o.
14.00-15.00 Trendi vzdrževanja v pogonsko-krmilni hidravliki, doc. dr. Jože Pezdirnik, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
15.00-16.00 KIV sistemi na biomaso in odpadke za proizvodnjo toplote in električne energije, KIV, proizvodnja energije iz biomase in odpadkov, d.d., Vransko

Sejna soba E2

11.00-13.00 Uporaba kemikalij za pripravo tehnoloških vod v  energetiki
Novosti podjetja BASF na področju kemikalij za pripravo vode v energetiki
MAK CMC tehnologija vode d.o.o., Ljubljana

Zunanji prireditveni prostor (med dvoranama A in L)

11.00 Tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol Slovenije - poklic instalater strojnih instalacij (praktični del), OOZ Maribor (SIEM), OZS: Sekcija instalaterjev - energetikov, Celjski sejem
14.00 Razglasitev rezultatov tekmovanja dijakov srednjih poklicnih šol Slovenije - poklic instalater strojnih instalacij

 

četrtek, 17. maj

Celjanka

9.30-14.00 Dan varilne tehnike - Stanje in trendi razvoja v varilni tehniki
Teme:

 • Izobraževanje in standardizacija
 • Viri toka
 • Avtomatizacija in robotizacija
 • Napetosti in deformacije
 • Spremljanje in zagotavljanje kakovosti
 • Varivost in tehnološke rešitve
 • Zaščita in varnost
15.00-16.00 KIV sistemi na biomaso in odpadke za proizvodnjo toplote in električne energije, KIV, proizvodnja energije iz biomase in odpadkov, d.d., Vransko

Mala kongresna dvorana

10.00-11.30 Forum Modro gospodarstvo ali "kako zaslužiti z učinkovito rabo energije",
Moderatorka in uvodni nagovor: Alenka Žumbar Klopčič, Energetika.NET
Sodelujejo:
  Miha Valentinčič, Petrol
  Eko sklad, predstavnik
  mag. Stane Merše, Center za energetsko učinkovitost Institut Jožef Stefan
  Luka Komazec, GGE
  Boštjan Krajnc, Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško KSSENA

*Možnost brezplačnega energetskega svetovanja!
Na koncu bodo sodelovali tudi strokovnjaki iz lokalnih energetskih agencij.
13.00-16.00 Dan Weishaupta, Weishaupt d.o.o.

Modra dvorana

10.00-12.00 Podelitev certifikatov kakovosti ZSFI, Združenje slovenske fotovoltaične industrije GIZ

 

petek, 18. maj

Celjanka

9.00-10.00 Tekmovanje varilcev (pisni del), SKEI Območna organizacija za Podravje Maribor 
10.30-12.30 Izkustveno izobraževanje za samooskrbnost Slovenije, red. prof. dr. Ana Vovk Korže, Filozofska fakulteta Univerze Maribor, Mednarodni center za ekoremediacije, organizator: Zveza ekoloških gibanj Slovenije
15.00-16.00 KIV sistemi na biomaso in odpadke za proizvodnjo toplote in električne energije, KIV, proizvodnja energije iz biomase in odpadkov, d.d., Vransko

Dvorana C1

10.00 Tekmovanje varilcev po MAG in TIG postopku, SKEI Območna organizacija za  Podravje Maribor, DVT Maribor, Celjski sejem

Svetovalna točka - vse dni sejma

Brezplačno energetsko svetovanje za občane ENSVET - razstavni prostor Eko sklada j.s., sejemska dvorana L1

Obiskovalcem sejma bodo vsak dan med 10. in 17. uro na voljo svetovalci energetsko svetovalne mreže ENSVET (www.ensvet.si). Brezplačno energetsko svetovanje s področij učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE) vam bo v pomoč pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb ali pri snovanju optimalnih rešitev za novogradnje.

Mala kongresna dvorana

10.00-12.00 Delavnica kogeneracija na zemeljski plin, GIZ DZP:
 • 10.00-10.05:
  Uvodni pozdrav, Urban Odar, GIZ DZP
 • 10.05-10.30:
  O SPTE na zemeljski plin: delovanje, prednosti in trendi na trgu, Aleks Jan, Energen d.o.o.
 • 10.30-10.50:
  Od projekta do izvedbe: postopek postavitve, obratovanje in vzdrževanje enote SPTE, Saša Rodošek, TES d.o.o. in Megaenergija d.o.o.
 • 10.50-11.10:
  Mikrogeneracije za modernizacijo družinskih hiš na osnovi Stirling motorja, Peter Komplet, Viessmann d.o.o.
 • 11.10-12.00:
  Predstavitev primerov dobre prakse SPTE v Sloveniji
  Energen, d.o.o.

    Hotel Mons, Ljubljana
    Trgovsko poslovni center Murgle, Ljubljana
    Osnovna šola Stražišče, Kranj
  TES, d.o.o. in Megaenergija, d.o.o.
    Večstanovanjski objekt na Gospejni, Maribor
    Trgovski center Mercator, Celje
    Mercator center Ptuj, Mobilna kotlovnica Megapack
  Viessmann d.o.o.
    Stanovanjski blok, Sevnica
    Študentski dom, Maribor
    Mikrokogeneracija za stanovanjske hiše
 • 12.00-13.00:
  Vodeni ogled soproizvodnje na terenu pod strokovnim vodstvom Megaenergije d.o.o. (Trgovsko poslovni center Mercator Celje (Opekarniška cesta 9, Celje - v neposredni bližini Celjskega sejma))
14.00

Razglasitev tekmovanje varilcev po MAG in TIG postopku, SKEI Območna organizacija za Podravje Maribor, DVT Maribor, Celjski sejem

 

Rezultati državnega prvenstva MAG postopka (71,16 KiB)

 

Rezultati državnega postopka TIG postopka (144,86 KiB)