Domov | Sejmi | 16. sejem Energetika

Sejem Energetika je bienalni sejem, na katerem se predstavijo vsi, ki so energetsko učinkovitost in okoljsko odgovornost vpletli v vse pore svoje poslovne strategije. Namenjen je tako strokovni javnosti kot tudi splošni javnosti, ki se zaveda pomena učinkovite rabe energije in potenciala izkoriščanja obnovljivih virov energije.

Razstavni program sejma vključuje področja:

 • izkoriščanje obnovljivih virov energije (fotovoltaika, vetrnice, male hidroelektrarne, tehnologija za uporabo biomase in geotermalne energije)
 • oskrba z gorivi
 • pretvarjanje energije (motor generatorji, mikroturbine, kotli za procesno industrijo in široko rabo)
 • daljinska oskrba naselij z energijo (daljinsko ogrevanje in hlajenje, oskrba s plinom)
 • končna raba energije (naprave za ogrevanje stavb, naprave za hlajenje in klimatizacijo, naprave za hlajenje hrane in drugih proizvodov, gospodinjske naprave, merilna tehnika, regulacijski sistemi in avtomatika, gradnja energetsko učinkovitih stavb in naprav, razsvetljava)
 • energija in okolje
 • kakovost življenja in energija
 • sanitarna in bazenska tehnika (vodovodne inštalacije, sanitarne inštalacije)

Energetika v številkah:

 • več kot 530 direktnih in zastopanih podjetij
 • skoraj 21.000 obiskovalcev
 • 14.000 m2 razstavnih površin