Domov | Sejmi | 11. PLAGKEM | Informacije o zadnjem sejmu - Zakljucno porocilo