Domov | Sejmi | 11. PLAGKEM | Program strokovnih spremljajočih prireditev

Program strokovnih spremljajočih prireditev

 

Program strokovnih spremljajočih prireditev (498,05 KiB)

Vse dni

torek, 21. april 2015

sreda, 22. april 2015

četrtek, 23. april 2015

petek, 24. april 2015

 

torek, 21. april 2015

Dvorana L

10.00 Otvoritvena slovesnost in podelitev sejemskih priznanj. Uradni otvoritelj minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek

Dan grafike in pakiranja

Mala kongresna dvorana

10.50-12.45

Dan grafičarjev pri OZS

  10.55 Pozdrav predsednika Sekcije grafičarjev pri OZS Bernarda Bucika
  11.00-12.00 Digitalni tisk zmaguje, dr. Gorazd Golob, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Katedra za informacijsko in grafično tehnologijo
  12.00-12.45 Razprava članov Sekcije grafičarjev pri OZS glede informativnega cenika v tisku, Bernard Bucik, predsednik Sekcije grafičarjev pri OZS

Sejna soba Celjanka

12.00-14.00

Izzivi embalažne panoge – razvoj aktivne, inteligentne in nanoembalaže (od regulative EU do prakse), revija EOL, Celjski sejem d.d.

Aktivna in inteligentna embalaža v trajnostnem in tehnološkem razvoju, dr. Gregor Radonjič, Univerza v Mariboru, Katedra za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja
 
Regulativa EU 1169/2011- označbe na živilu in njihov pomen za informiranje potrošnikov, mag. Mira Kos Skubic, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 
Razvoj inteligentne embalaže, Matija Mraović, Inštitut za celulozo in papir
 
Varnostni elementi na embalaži, dr. Simon Žnidar, EGP Škofja Loka
 
Globalni standard GS1 – večja učinkovitost in varnost v preskrbovalnih verigah, Bojan I. Kovačič, GS1 Slovenija
 

Predavalnica v dvorani L1

11.00-11.30 Inovativne meroslovne rešitve, Anton Čotar, Lotrič d.o.o.
16.00-16.30 Inovativne meroslovne rešitve, Anton Čotar, Lotrič d.o.o.

 

sreda, 22. april 2015

Mala kongresna dvorana

Dan plastičarstva

9.00-14.20

Dan plastičarstva, GIZ Grozd Plasttehnika

  9.00-9.10 Uvodni pozdrav
  9.10-9.30 Napredni inženirski termoplasti / The advanced engineering thermoplastics, Toni Kotar, Biesterfeld Interowa GmbH & Co KG
  9.30-9.50 Novi postopki brizganja plastike / New methods of injection moulding, Götz Scheibe, KraussMaffei Technologies GmbH
  9.50-10.10 Novosti pri perifernih tehnologijah in opremi za predelavo plastike / Recent developments in peripheral technologies and equipment for plastics processing, Milan Škapin, DEA Sežana d.o.o.
  10.10-10.40 Odmor
  10.40-11.00 Predstavitev razvojne opreme in aktivnosti za razvojne projekte / Presentation of equipment and activities for development projects, dr. Irena Pulko, Visoka šola za tehnologijo polimerov
  11.00-11.20 Meritve lastnosti polimerov ter primeri uporabe za razvojne projekte in proizvodnjo / Properties of polymers measurement and application examples for development projects and production, dr. Miroslav Huskić, Kemijski inštitut Ljubljana
  11.20-11.40 Razvojni projekti in sodelovanje z industrijo na FSB Zagreb / Development projects and cooperation with industry, prof. dr. Mladen Šercer, Fakulteta za strojništvo in ladjedelništvo, Univerza v Zagrebu
  11.40-12.40 Odmor za kosilo
  12.40-13.00 Oprema in postopki za reciklažo plastike / Size-Reduction and Recycling of Plastics, Jurij Ravnik, Ekora d.o.o.
  13.00-13.30 Predstavitev grozdov, združenj predelovalcev plastike in predstavitev sodelovanja z njimi / Presentation of clusters, associations of plastic and cooperation with them, Janez Navodnik, GIZ Grozd Plasttehnika in Groz plastičarjev iz Poljske
  13.30-14.30 Zaključek
Prisotni strokovnjaki bodo med odmori ter po predstavitvi na voljo za individualna strokovna srečanja z zainteresiranimi poslovnimi partnerji.

Sejna soba Celjanka

Dan livarstva

10.00-13.00

Dan livarstvaDruštvo livarjev Slovenije in Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo, Katedra za livarstvo

  10.00-10.20 Krčenje Al-Si zlitin med strjevanjem, M. Petrič, J. Medved, P. Mrvar, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
  10.20-10.40 Razvoj TTT diagrama z energijsko vsebnostjo / Development of TTT diagram with energy content, K. Weiss, RWP GmbH
  10.40-11.00 Raztapljanje Zr v talinah Al-Mg-Si, F. Zupanič, Fakulteta za strojništvo univerze v Mariboru
  11.00-11.20 Odmor
  11.20-11.40 Ultrazvočna razpršilna piroliza – postopek izdelave nanostrukturnih materialov, P. Majerič, R. Rudolf, Fakulteta za strojništvo univerze v Mariboru
  11.40-12.00 Pojav chunky grafita v debelostenskih ulitkih iz sive litine s kroglastim grafitom, B. Bauer, Fakulteta za strojništvo in ladjedelništvo, Univerza v Zagrebu
  12.00-12.20 Termodinamična analiza Al-u-X zlitin, M. Pirnat, D. Voljšak, M. Vončina, J. Medved, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Modra dvorana I

11.30-13.30 Novinarska konferenca EMO 2015 Milano, EFIM Italy

Predavalnica v dvorani L1

11.00-11.30 Inovativne meroslovne rešitve, Marko Lotrič, Lotrič d.o.o.
14.00-16.00 Razglasitev in podelitev nagrad SLO MANUS za leto 2015, HENNLICH d.o.o.
16.00-16.30 Inovativne meroslovne rešitve, Marko Lotrič, Lotrič d.o.o.

 

četrtek, 23. april 2015

Dan kovinske industrije & Poučen dan za mlade

Sejna soba Celjanka

9.30-11.00 Kako povečati dodano vrednost v orodjarski industriji?, moderator doc. dr. Gašper Gantar, Celjski sejem d.d., GZS - Združenje kovinske industrije, TECOS, razvojni center orodjarstva Slovenije, Visoka šola za proizvodno inženirstvo
11.15-12.30 Okrogla miza: Kako usmeriti mlade v orodjarsko industrijo?, moderator doc. dr. Gašper Gantar,Celjski sejem d.d., TECOS, razvojni center orodjarstva Slovenije, Visoka šola za proizvodno inženirstvo

Mala kongresna dvorana

10.00-13.00

Tehnološki dan: Problematika obdelave zelo trdih materialov

  • *ULTRASONIC machining of advanced materials and LASERTEC additive manufacturing in metals, Walter Fricke, DMG Mori Seiki Aktiengesellschaft
  • Merjenje jekel z visoko trdoto, Gregor Demšar, Lotrič meroslovje d.o.o.
  • *Hard Cut, Gunnar Gambach, OSG
  • Rezkanje kaljenih jekel in rezkanje karbidnih trdin, Peter Schmidt, Schmidt HSC, d.o.o.
  • *Superlative Hard Machining, Wolfgang Koch, WEDCO Handelsgesellschaft m.b.H.

* Predavanje bo v angleškem jeziku.

Modra dvorana I in II

11.00-14.00

P3M = Plastics and Metal Meet & Match, Celjski sejem d.d., GZS – Združenje kovinske industrije

Prijava

Predavalnica v dvorani L1

10.00-10.30 Inovativne meroslovne rešitve, Boris Kejžar, Lotrič d.o.o.

Dan slovenskih kovinarjev, Sekcija kovinarjev OOZ Maribor

11.00-13.00 Postopek ugotavljanja skladnosti za jeklene konstrukcije in CE označevanje, Sekcija kovinarjev OOZ Maribor
13.30-14.00 Predstavitev usposabljanj za tehnične poklice, Sekcija kovinarjev OOZ Maribor v sodelovanju z LearnTech Academy, Avstrija
14.30-15.30  Predstavitve raziskovalnih nalog in projektov strokovnih šol
16.00-16.30 Inovativne meroslovne rešitve, Boris Kejžar, Lotrič d.o.o.

Razstavni prostori razstavljavcev

Predstavitev orodjarskih poklicev

  9.30-10.00 Gorenje Orodjarna, d.o.o., dvorana K 03
  10.00-10.30 Emo Orodjarna d.o.o., dvorana L 11
  10.30-11.00 TECOS, razvojni center orodjarstva Slovenije, dvorana L1 20
12.00 Praznovanje 10. obletnice izhajanja strokovne revije IRT3000, PROFIDTP, d.o.o., dvorana L 09
14.00-16.00 Predstavitev kovinarskih poklicev, Sekcija kovinarjev OOZ Maribor v sodelovanju s Tehniškim šolskim centrom Maribor, dvorana L1 44

Prvi parkirni prostor pred upravno stavbo

11.00-11.20 Rok ON Daihen Varstroj show
15.00-15.20 Rok ON Daihen Varstroj show

 

petek, 24. april 2015

Sejna soba Celjanka

Dan varilne tehnike

Sponzorji:

9.30-13.35

Razvojni trendi na področju spajanja materialov, Društvo za varilno tehniko Krško

Tehnologija varjenja, moderator doc. dr. Tomaž Vuherer (predvideno trajanje sklopa je 1h 40 min)

    9.40-9.55 Optimalna oskrba z zaščitnimi plini v varilski proizvodnji, Peter Opaka, Linde Plini d.o.o.
    9.55-10.10 Varjenje plinovoda M3/1 Trojane Vodice, Danilo Živec
    10.10-10.25 Kdaj uporabiti reparaturno varjenje?, Janez Tušek, Fakulteta za strojništvo
    10.25-10.40 Sanacija puščanja na parovodu med obratovanjem, Miha Zevnik, Nuklearna elektrarna Krško
    10.40-10.55 Varjenje konstrukcijskih jekel, Andrej Lešnjak, Q Techna d.o.o.
 
Robotika in varilni stroji, moderator prof. dr. Janez Tušek (predvideno trajanje sklopa je 1h 20 min)
    11.05-11.20

Arc Welding Current Waveform Control, Tetsuo Era, Daihen,

*Predavanje bo v angleškem jeziku.

    11.20-11.35 Novi prenosni laserski viri za varjenje, Klemen Pompe, TKC d.o.o.
    11.35-11.50 Laserski triangulacijski sistem MOTOSense za adaptivno vodenje varilnega robota, Hubert Kosler, Yaskawa Ristro d.o.o.
    11.50-12.00 Sodobni varilni aparati - Zakaj so danes varilni stroji tako različni od tistih izpred 30 let?, Bojan Ternar, Daihen Varstroj d.d.
    12.00-12.10 Novosti v robotizaciji varjenja (7osni varilni roboti, brezžični upravljalni panel), Andrej Kreft, Daihen Varstroj d.d.
 
Jeklene konstrukcije, moderator dr. Andrej Lešnjak (predvideno trajanje sklopa je 30-45 min)
    12.20-12.35 Izdelava jeklenih konstrukcij skladno z EN 1090-1 – uporaba v praksi, Silvo Štih, Trimo d.d.
    12.35-12.50 Načrtovanje in izvedba varjenih konstrukcij - primeri dobre in slabe prakse, Roman Mur, Bureau Veritas
    12.50-13.05 Najpogostejše težave pri certificiranju skladno s SIST EN 1090-1, Ambrož Rožman, Q Techna d.o.o.
    13.05-13.35 Okrogla miza: Izkušnje, prednosti in težave pri prehodu na nove zahteve za izdelavo jeklenih konstrukcij, Marko Ferlež, HSE Invest d.o.o., Roman Mur, Bureau Veritas, Ambrož Rožman, Q Techna d.o.o., Silvo Štih, Trimo d.d.
15.00-15.30 Razglasitev rezultatov, podelitev priznanj in nagrad Državnega prvenstva varilcev

Modra dvorana II

8.00-8.30 Državno prvenstvo varilcev - otvoritveni in pozdravni nagovor tekmovalcem, DVT Maribor, sindikat ReO SKEI Štajerska, Celjski sejem d.d.
13.15-13.45 Državno prvenstvo varilcev – pisni del, DVT Maribor, sindikat ReO SKEI Štajerska, Celjski sejem d.d.

Mala kongresna dvorana

16.00-21.00 Družabno srečanje varilcev, Društvo za varilno tehniko Krško

Dvorana C1

9.15-13.00 Državno prvenstvo varilcev – praktični del, DVT Maribor, sindikat ReO SKEI Štajerska, Celjski sejem d.d.

Press center

11.00 Novinarska konferenca, SKEI – Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije

Predavalnica v dvorani L1

11.00-11.30 Inovativne meroslovne rešitve, Rok Bajželj, Lotrič d.o.o.
16.00-16.30 Inovativne meroslovne rešitve, Rok Bajželj, Lotrič d.o.o.

Prvi parkirni prostor pred upravno stavbo

11.00-11.20 Rok ON Daihen Varstroj show
15.00-15.20 Rok ON Daihen Varstroj show

 

Vse dni

Razstavni prostori razstavljavcev

NOVO: Predstavitev nove knjige s področja brizganja plastike Umetnost brizganja, avtor Henrik Privšek in urednik Matjaž Rot, PROFIDTP, d.o.o., dvorana L 09

 

Program se dopolnjuje. Zadnja sprememba: 01.04.2015
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.