Domov | Sejmi | 1. sejem FEEL THE FUTURE

KONCEPT 1. SEJMA INOVATIVNIH DIGITALNIH REŠITEV

 

Ključni vsebinski sklopi sejma in konferenčnega dela:

I.       PAMETNA MESTA IN SKUPNOSTI

1.       DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE IN JAVNEGA SEKTORJA

Ciljne skupine obiskovalcev:

·   Lokalna samouprava

·   Podjetja MSE in velika

·   Državljani oz. splošna javnost

2.       KROŽNO GOSPODARSTVO

a.       Upravljanje odpadkov

b.      Upravljanje z alternativnimi viri energije in pametna omrežja

Ciljne skupine obiskovalcev:

·         Lokalne skupnosti (župani, komunale, elektrodistribucijska podjetja, plinovodi, javna infrastruktura)

3.       E-ZDRAVJE

a.       Inovativne aplikacije (mobilne, spletne) za zdrav način življenja

Ciljne skupine obiskovalcev:

·         Državljani oz. splošna javnost

4.       MOBILNOST

a.       Mobilnost oseb

b.      Mobilnost blaga

c.       Mobilnost delovnih mest

Ciljne skupine obiskovalcev:

·   Podjetja – MSE in tudi velika

·   Državljani oz. splošna javnost

 

II.     DIGITALNA PREOBRAZBA PODJETIJ

1.       Pametno poslovanje

2.       Pametno delovno okolje

Ciljne skupine obiskovalcev:

·         Odločevalci oz. management  MSE

·         IT sektor iz vseh podjetij

 

 

KONTAKT

Lucija Berce
Telefon:
03 54 33 215
Faks:
03 54 19 164