Domov | Sejmi | 1. sejem FEEL THE FUTURE

Cilji novega sejma inovativnih digitalnih rešitev Feel the Future:

- zmanjšati zaostanek Slovenije na področju digitalizacije, ki na nekaterih področjih že resno zmanjšuje našo konkurenčnost;
- podpora vladni Strategiji pametne specializacije;
- podpora iniciativi: Slovenija – zelena referenčna država v digitalni Evropi;
- širitev zavedanja o prednostih in tveganjih novih tehnologij in konceptov s področja informacijskih tehnologij;
- promocija pametnih rešitev, referenčnih primerov in dosežkov na področju digitalnih specializacij;
- zbliževanje potreb uporabnikov in zmožnosti ponudnikov digitalnih rešitev;
- poleg poslovne usmerjenosti tudi pozitivna izobraževalna, spodbujevalna in osveščevalna usmerjenost;
- pospeševanje domačega in mednarodnega sodelovanja.

RAZSTAVNI PROGRAM SEJMA*

Zdravo bivalno in delovno okolje
- Pametna mesta in skupnosti
- Pametne zgradbe in dom z lesno verigo

Naravni in tradicionalni viri za prihodnost
- Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
- Trajnostna pridelava hrane
- Trajnostni turizem

Industrija 4.0
- Tovarne prihodnosti
- Zdravje – medicina
- Mobilnost
- Razvoj materialov kot končnih produktov

* Razstavni program povzet po dokumentu Slovenska strategija pametne specializacije S4.

SPREMLJAJOČI KONFERENČNI DEL SEJMA
Razstavni program sejma bo pokrival vsa našteta področja pametne specializacije, pri spremljajočem konferenčnem delu sejma pa bomo vsako leto posebno pozornost namenili nekaj področjem. V letu 2017 se bomo osredotočili na:
• Pametna mesta in skupnosti
• Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
• Zdravje - medicina
• Mobilnost
 

KONTAKT

Lucija Berce
Telefon:
03 54 33 215
Faks:
03 54 19 164