»Osrednja tema letošnjega foruma je logistika, kar ni naključje. S tem želimo poudariti izjemno lego Celja kot mesta s perspektivo na področju razvoja logistike,« je ob začetku 2. Celje International Foruma danes na MOS pojasnil predstavnik organizatorjev, celjski mestni svetnik Miloš Rovšnik. Na forumu se je letos zbralo približno 100 udeležencev iz Slovenije in tujine.

Nekaj lepih primerov že imamo. »Gradimo logistični center na Lopati, vemo pa, da so v Celju še druga področja, zaradi lege prav tako primerna za gradnjo zalednih logističnih centrov. Eno takšnih je na Hudinji pri Merkurju, kjer se stikata železnica in avtocesta,« je pojasnil Miloš Rovšnik. Teme dvodnevnega foruma so tako naravnane na logistiko, v ožjem in širšem pomenu besede. Povabljeni gostje so inovatorji na področju razvoja idej, pravi: »Vsi ti razvijajo produkte, vezane na logistiko, ki so okolju prijazni in učinkoviti.«

Foruma se udeležuje okrog sto udeležencev, ki prihajajo iz Slovenije in tujine, in sicer iz Hrvaške, Srbije, Nemčije, Nizozemske in Avstrije. »Prijetno smo presenečeni nad odzivom, saj je ta mnogo večji kot lani. Opažamo, da tujci še bolj cenijo takšne dogodke, njihova prisotnost na forumu pa nam vliva dodatno samozavest, da se bomo v prihodnje še z večjimi koraki lotili organizacije,« je dodal Rovšnik.

Glavni cilj Celje International Foruma, ki ga pripravljajo Mestna občina Celje, Regionalna gospodarska zbornica Celje, Območna  obrtno-podjetniška zbornica Celje, Celjski sejem, Kovintrade, Klub podjetnikov Zlatorog, Inkubator Savinjske regije in Razvojna agencija Savinjske regije, je spodbujati srečevanje ljudi v Celju, s ciljem čim bolj pozicionirati mesto na evropskem in svetovnem zemljevidu.  V okviru foruma se odvijajo tudi b2b srečanja, ki so prav tako priložnost za nova sodelovanja.