Podjetje Tehnomarket d.o.o. iz Kopra je prejelo zlato boniteto odličnosti, ki jo podeljuje Bonitetna hiša Bisnode. Slovesno so jim jo izročili na 50. MOS, kjer se podjetje v teh dneh predstavlja obiskovalcem sejma. Dosegajo jo ekskluzivno podjetja, ki imajo najvišjo bonitetno odličnost AAA  tri leta zaporedoma.

Zlata boniteta odličnosti je ocena, s katero bonitetne hiše na osnovi različnih kriterijev ocenjujejo boniteto podjetja skozi daljše obdobje. Med drugim so sestavni del ocene tudi ocena plačilne sposobnosti, kreditna sposobnost, zadolženost, dobičkonosnost in drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem. V mednarodnem okolju je certificiranje že uveljavljena praksa. Na ta način si podjetja dodatno utrjujejo svoj ugled ter zaupanje v domačem in tujem poslovnem okolju.

Koprsko podjetje Tehnomarket spada med 1,6 odstotka najboljših pravnih subjektov v Sloveniji, ki se uvrščajo v najvišji razred zlate bonitetne odličnosti AAA. Direktor podjetja Borut Žabkar je na priznanje ponosen: »Priznanje smo prejeli zaradi dobrega poslovanja. Pomeni pa nam potrditev oziroma zadovoljstvo, da delamo dobro in prav.« Zlato bonitetno odličnost AAA v Sloveniji dosega zgolj 2648 podjetij, registriranih oziroma aktivnih pa je 167.703.

Podjetje, ki izkazuje zlato boniteto odličnosti, predstavlja najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.