»Podjetništvo je ključ za nadaljnji razvoj, finančni okvir pa ima pri tem veliko vlogo,« pravi v.d. generalnega direktorja Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo ministrstva za gospodarstvo Jernej Tovšak. Obiskovalci MOSa so na današnjem srečanju Podjetna Slovenija iz prve roke izvedeli vse o poslovnih možnostih, ki jih naša država ponuja, prav tako pa so lahko uspehom naših že uveljavljenih podjetnikov prisluhnili na predstavitvi knjige 50 zgodb o uspehu.

Vodja službe za razvojna sredstva na gospodarskem ministrstvu Karin Žvokelj Jazbinšek je predstavila sredstva, s katerimi ministrstvo upravlja. V programskem obdobju 2014-2020 je bilo na voljo 818 milijonov evrov, od tega je danes le 27 odstotkov sredstev že razpisanih, zato ostaja še veliko dela in razpisov do konca obdobja, trdi Žvokelj Jazbinškova. Letos so objavili že 23 razpisov, do konca leta pa jih planirajo še 13, v višini 70 milijonov evrov. Razpisi so namenjeni tako majhnim kot večjim podjetjem, kljub temu pa je poudarek na manjših. Izhajajo tako iz EU kohezijskih sredstev in iz proračunskih sredstev države. Karin Žvokelj Jazbinškova sporoča tudi, da je v septembru pet rokov oddaje in da je trenutno odprtih veliko razpisov. Cilji gospodarskega ministrstva so še pospešiti objavo le teh in javnost še bolj informirati o njih. »Potrebujemo tudi intenzivnejšo povratno informacijo od podjetnikov, saj se jim le tako lahko še bolj približamo,« še dodaja.

Direktorica Slovenskega podjetniškega sklada, soorganizatorja dogodka, Maja Tomanič Vidovič je povedala, da je njihov osnovni cilj, »da mala podjetja prerastejo v gazelo, saj se le tako gospodarska rast zazna.« Njihove finančne spodbude za mikro, mala in srednje velika podjetja so razdeljene glede na razvojno fazo podjetja. Letos so v sodelovanju z bankami podjetnikom odobrili že več kot 111 milijonov evrov kreditov, kar je okrepilo preko 966 projektov. Dobrih 33 milijonov evrov pa ga je do konca leta še na razpolago. Trenutno so na skladu odprti še štirje javni razpisi, v prihodnjih dneh pa bo objavljen še en dodaten.

Podjetniške priložnosti so predstavili tudi predstavniki Slovenskega regionalnega razvojnega sklada, Javne agencije SPIRIT Slovenija, Eko sklada, SID banke in Urada RS za intelektualno lastnino, ki imajo prav tako na voljo razna sredstva za pomoč podjetnikom.