»Uspešno mesto je tisto, ki trajno ustvarja in izboljšuje fizično in socialno okolje vključujoč orodja, ki prebivalcem v največji možni meri omogoča izboljšanje kakovosti njihovega življenja. In za to pravzaprav tudi gre pri projektu Edison,« je v nagovoru na Dnevih rotarijskega prijateljstva za rast lokalnih ekonomij regije v okviru projekta Edison na MOS poudaril župan Mestne občine Celje Bojan Šrot. Slednja je partner v projektu Edison eCity, s svojo različico eCelje.

Edison je inovativna platforma, nov poslovni model oziroma socialna inovacija, ki prvič  brezmejno v Sloveniji in širše združuje znanstveno, izobraževalno, javno sfero, občine, državo in gospodarstvo. »Na eni strani se zavzema za razširjanje masovno dosegljive storitve električne mobilnosti v okviru koncepta eCity, česar primer je tudi eCelje. Drugi ključni steber pa je razvoj inovativnih rešitev za to prebojno mobilnost, za kar se koncipira Edison inovativni razvojni center v Kopru,« pove Edison koordinator dr. Iztok Seljak.

In kaj prinaša eCelje? »Edison skupaj z občino lansira začetna električna vozila v občinskem voznem parku, ki se bo v naslednjih letih preobrazil v zelenega. Do konca oktobra bomo v Celju postavili dodatne polnilne postaje za električna vozila. V Celju bodo v okviru projekta dobili tudi tri električna vozila za prvi medkrajevni električni car-sharing oziroma medkrajevni najem električnih vozil, omogoča pa tudi vožnjo električnega avtobusa na eni izmed redih prog v Celju,« razlaga Seljak.

»Odločili smo se, da bomo v naslednjih letih ves občinski vozni park, ki obsega okoli 20 vozil, postopoma preobrazili v električnega. Enega smo že kupili, trenutno smo v fazi nabave novega. To seveda za sabo potegne tudi druge stvari, recimo postavitev dovolj polnilnic za električna vozila. Intenzivno delamo tudi na uvedbi e-taksijev. V Celju se zavedamo izjemnega intelektualnega, tehničnega, finančnega pa tudi človeškega potenciala projekta. Želimo biti proaktiven partner. Cela vrsta idej je, ki prihajajo do nas zdaj, ko je več ljudi že slišalo za projekt eCelje in verjamem, da bomo lahko že prihodnje leto predstavili še več konkretnih rezultatov,« je povedal Bojan Šrot.

Podobne aktivnosti in ukrepe partnerji projekta Edison načrtujejo tudi v drugih slovenskih mestih, v Kopru, Novi Gorici in Novem mestu. »Najprej gremo naprej s Slovenijo kot mikro primerom teh tehnologij, imamo pa že veliko interesa tudi iz drugih mest po regiji. Občine pri tem med drugim sodelujejo z nakupom oziroma najemom električnih vozil, s spreminjanjem pravil igre in ureditvijo prometa znotraj svojih mestnih jeder, z ustreznimi spodbudami za uvajanje električnih vozil v taksi službe. Njihova udeležba je, bolj kot finančne, sistemske oziroma vsebinske narave. Vse to skupaj pa, da tisti učinek, ki ga želimo, to je masovno dosegljiva električna mobilnost in s tem posledično čistejši zrak in večja kakovost bivanja. Kot pravi Seljaki finančno breme projekta Edison nosijo zainteresirani partnerji, ki izvajajo posamezne dele projekta, nabavljajo električna vozila, postavljajo polnilnice, izdelujejo slovenske električne avtobuse, »ker imajo legitimen in transparenten interes, da v skupno dobro in v dobro vseh družb, ki sodelujemo ta projekt realiziramo.« Skupno dobro je tudi poslanstvo rotarijanstva, zato ni naključje, da je projekt Edison zrasel prav v njihovi sredini.

Na Dnevih rotarijanskega prijateljstva se je s projektom Edison spoznala tudi evropska komisarka za promet mag. Violeta Bulc. »Projekti kot je Edison so zelo pomembni za dosego ključnih strateških usmeritev Evropske unije posebej na področju prometa, kjer je razogljičenje ena glavnih prioritet. Veseli me predvsem, da Edison združuje gospodarstvenike, župane, inženirje, predstavnike univerz in mnoge druge. In to je tisto, kar potrebujemo za mizo. Rabimo sistemski pristop pri uvajanju novih oblik mobilnosti, da se prilagodijo tudi drugi načini funkcioniranja mest. Verjamem, da se bo Edison širil še naprej,« je izpostavila Bulčeva. Komisarka je sicer županu Mestne občine Celje Bojanu Šrotu, v družbi Edisonovega koordinatorja in ambasadorja dr. Iztoka Seljaka, slovesno predala ključe električnega vozila, s čimer je zaživel koncept eCelje.

Prenos tonskih izjav:

Izjava mag. Violeta Bulc, Evropska komisarka za promet

Izjava dr. Iztok Seljak, koordinator in predsednik poslovnega odbora Hidria