»Rešitev je biti drugačen, zelen, aktiven, zdrav in potem cena ne bo problem. Delavca je treba plačati več, ker, če ga ne bomo, ga ne bomo imeli. To zahteva tektonske premike, je pa res, da moramo na državni strani tudi veliko narediti in zagotoviti pogoje za delo, da bomo lahko imeli v centru Celja tak lokal kot v Madridu,« pravi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. K reševanju problematike kadrov v turizmu, kjer se v Sloveniji soočamo z velikim pomanjkanjem, je potrebno pristopiti sistematično, so se strinjali udeleženci razprave o pomembnosti vlaganja v kadre na področju turizma, ki jo je danes na MOS organiziralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Turizem je najhitreje rastoča gospodarska panoga. Vsako enajsto delovno mesto v svetu je v turizmu. V Sloveniji je približno pet odstotkov zaposlenih v turizmu, okoli 45.000 direktno, še enkrat toliko indirektno.

Turizem je pomemben generator, a dejstvo je, da delovna mesta niso stoodstotno zasedena. »Letos se prvič soočamo s tem, da so nekateri lokali zaprti zaradi pomanjkanja kadrov. To je nesprejemljivo. Država tega ne more rešiti, rešijo pa lahko tisti, ki podjetja vodijo, da pravočasno najdejo delovno silo,« poziva Počivalšek in dodaja, da to sedaj, ko beležimo gospodarsko rast, ne bi smela biti težava.

»Priti moramo do tega, da bodo kadri motivirani, da bodo imeli srčen odnos do dela. Do tega moramo pristopiti sistematično, urediti formalno izobraževanje, usposabljanje na delovnem mestu, promovirati poklice in nenazadnje spremembo odnosa zaposlenih do tega poklica,« dodaja minister. Po njegovem je težava v turizmu predvsem sociološke narave in da pomemben del odgovornosti sloni na državi: »Del turizma je v državnih rokah, kar ni normalno in tudi ta, podjetja v državni lasti, so soodgovorna za nastalo situacijo, saj ni pravočasno prišlo do privatizacije. Osrednje mesto tej zgodbi pripada turističnemu gospodarstvu, managerjem, lastnikom in zaposlenim. Vsak partner v tej verigi bi moral narediti korak naprej, okrepiti oziroma izboljšati pa bo treba tudi povezavo med gospodarstvom in šolskim sistemom.« Cilj je namreč zelena, aktivna in zdrava destinacija za petzvezdična doživetja za zahtevnega gosta, pri čemer je temelj vsega kader. Začetek reševanja vidi v bolje plačani delovni sili, izobraževanju kadra, motiviranju: »Morali bomo priti do tega, da bomo ponudili kakovostne storitve, po višji cene in tu bo vsekakor prostor tudi za plače.« Po drugi strani pa moramo imeti tudi goste, zato se v Sloveniji aktivno dela na večanju promocijskih aktivnostih na tujih trgih. »Dokler bo naša prodaja slonela na tem, da nižamo cene, da pridobimo gosta, ne bomo dosegli nič,« je kritičen Počivalšek.

Šest politik, 34 ukrepov, 92 aktivnosti. Vse to bo potrebno, da se trenutna situacija v turizmu spremeni. »Potrebna bo nova organiziranost, drugačen institucionalni in pravni okvir, nove namestitve v turistično infrastrukturo, nove naložbe, dodatni kadri, pozornost bo treba usmeriti v mala in srednje velika podjetja, pa v naravne in kulturne vire,« je prepričana generalna direktorica Direktorata za turizem Renata Martinčič. Poklicno izobraževanje v gostinstvu, visokošolski programi turizma in gostinstva, promocija poklicnega izobraževanja na področju turizma, izobraževanje in usposabljanje na delovnem mestu in oblikovanje modela spodbujanja ustrezne kadrovske politike je le del vlaganja v kadre. »Turizem je trdo delo a je lahko tudi igra in zabava,« še dodaja Martinčičeva.

Za to, da je pomanjkanje kadrov postala težava, pa je zagotovo kriva tudi nova zakonodaja, ki opredeljuje, da delodajalci niso več dolžni obveščati zavod za zaposlovanje o prostih delovnih mestih, zaradi česar se je posledično izgubil pregled nad trgom dela, po drugi strani pa zavod težje določa deficitarnost poklicev.

»Delodajalci s področja gostinstva in turizma so zavod obvestili o 450 delovnih mestih, ki so trenutna aktualna. Večina delodajalcev tudi ne čuti potrebe, da bi kader dobila preko zavoda, zato ne razpolagamo z realnimi podatki,« poudarja mag. Alenka Rumbak iz celjske območne enote Zavoda RS za zaposlovanje. V slabih dveh letih se je na področju gostinstva na Celjskem zaposlilo okoli 8200 oseb. Še vedno pa se v Celju soočajo z nadpovprečno brezposelnostjo, kar 11-odstotno oziroma za skoraj dva odstotka višjo od slovenskega povprečja, zato bodo potrebni dodatni ukrepi, da se uredi trg dela, pravi.