V 21. stoletju je podjetnost vedno bolj pogost pobeg iz korporativne družbe, ki nas prevečkrat sili v kalupe, kamor pa vedno ne sodimo. »Če želiš nekaj doseči, je to treba sanjati,« je bilo velikokrat slišati, na druženju podjetnic, ki je na MOS-u že tradicija. Na srečanju Podjetnost je ženskega spola – usposabljanje za ženske potencialne podjetnice se je danes na sejmišču zbralo več kot 300 žensk podjetnic, ki so se izobraževale, mrežile in sklepale nova poslovna partnerstva.

»Ko bo ta generacija zaključila pripravo na podjetništvo jih bo skupaj več kot 1000. Res je, da bodo svojo podjetniško pot začele kot samozaposlene podjetnice, majhne normiranke s pavšalno obdavčitvijo, vendar je tudi res, da bodo številne od njih svojo podjetniško pot razvijale in slej kot prej odprle tudi delovna mesta v svojih podjetjih in razširile svoje poslovanje na mednarodnih trgih,« je odprtje srečanja s spodbudnimi besedami pospremila Marta Turk, vodja projekta Network MEMA, mreže za enake možnosti žensk. »Podjetnice večinoma ne ustanavljajo visokotehnoloških podjetji, niso startupi, vendar pomembno prispevajo k družini in ekonomskemu ravnovesju v njej. Zmanjšujejo revščino in s svojim podjetniškim zgledom in izkušnjo vzgajajo bodoče rodove podjetnikov,« je razlagala Turkova podjetnicam in ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku.

Minister Počivalšek je svoj nagovor začel malce šaljivo: »Z vami je težko, brez vas je pa še težje.« Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v zadnjem času podpira različne projekte za spodbujanje ženskega podjetništva. Skupaj z agencijo SPIRIT Slovenija omogočajo finančno pomoč za nove podjetnice in različne izobraževalne programe. »Na ministrstvu se zavedamo, da imate ženske pri ustvarjanju novih podjetij več težav kot moški. To velja predvsem za dostop do finančnih sredstev, povezovanje v mreže ter snovanje poslovnega in družinskega življenja,« je na srečanju nekatere težave predstavil minister Počivalšek. »Vključevanje žensk v podjetništvu v svetu zelo variira, v Evropi je delež žensk v podjetništvu precej skromen. Veseli me, da smo se skupaj z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odločili, da pripravimo komplementarni ukrep za ženske ki želijo začeti samostojno podjetniško pot,« je minister predstavil rešitve, ki jih skupaj z drugimi agencijami pripravljajo in redno izvajajo.

Podjetnice so bile enotne, da so lahko in so enakopraven del družbenega in gospodarskega življenja, saj s svojo zagnanostjo in energijo za delo uspevajo na področjih, kjer je še veliko prostora za rast in razvoj. »Tako kot ustvarjamo posebne programe za start up podjetja, razvijamo podjetništvo za mlade, kar se zadnje čase dogaja celo v osnovnih šolah ali programe za aktivnejše zaposlovanje starejših, je pomembno tudi spodbujati ženske, kajti ženske predstavljajo drugo polovico intelektualnega in delovnega potenciala vsake generacije,« je bila odločna Marta Turk.

Kljub temu, da imajo ženske pomembno družbeno vlogo rojevanja in vzgajanja otrok, imajo tudi pravico in kot pravijo same, tudi dolžnost, prispevati moderni družbi na gospodarski ravni, reševati probleme brezposelnosti, revščine in tako skupaj soustvarjati ugodno okolje, v katerem si želimo vsi živeti.