Dobra praksa organizacije kariernega sejma in festivala izobraževanja kaže, da je vsako leto več možnosti za uspešno sodelovanje tako podjetij in institucij, ki se na sejmu predstavijo, kot tudi obiskovalcev, ki bodisi že iščejo zaposlitev bodisi so še v postopku izobraževanja.

Podjetja v regiji se bodo predstavila kot potencialni delodajalci, študenti pa bodo z neposrednim stikom in ob obojestranskem interesu lahko izvajali že tudi prve zaposlitvene razgovore.

Izobraževalne institucije predstavijo svoje učne programe, prednosti izobraževanja ter dodano vrednost svojih programov. Predstavile bodo možnosti zaposlitev na področjih na katerih izobražujejo, strokovno literaturo, predvsem pa bodo lahko učenci in dijaki z njimi vzpostavili neposreden stik še preden se bodo morali dokončno odločiti za naslednji korak na svoji učni poti.