Naslov podjetja:

ŠMARTINSKA CESTA 140

1000 LJUBLJANA

SLOVENIJA

Kontaktni podatki:

 01 230 60 28

 01 230 60 29

 info@olympic.si

 www.olympic.si

Razstavni prostor:

L1 / 22

Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) temelji na spoznanju, da je šport pomembna prvina kakovostnega življenja v vseh pojavnih oblikah in okoljih ter kot taka prirejena vsem starostnim obdobjem življenja. OKS-ZŠZ je krovna športna organizacija v Republiki Sloveniji, ki povezuje in usklajuje interese na področju civilne športne sfere, uveljavlja vrednote olimpizma, v partnerstvu z državo in gospodarstvom usmerja in ustvarja optimalne pogoje za razvoj slovenskega športna in celostnega razvoja športnic in športnikov ter ustvarja strokovno organizacijske pogoje za rast in r

Zastopana podjetja:

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez - SLOVENIJA

Lokacija (22)