Naslov podjetja:

AŠKERČEVA ULICA 9 A

3310 ŽALEC

SLOVENIJA

Kontaktni podatki:

 03 712 12 50

 03 712 12 62

 zkst.zalec@siol.net

 www.zkst-zalec.si

Razstavni prostor:

C / 24

Lokacija (24)