Naslov podjetja:

INDUSTRIJSKO NASELJE 25

2325 KIDRIČEVO

SLOVENIJA

Kontaktni podatki:

 041 699 609

 seto.doo@amis.net

 www.seto.si

Razstavni prostor:

C1 / 12a

Orodja, strojni deli, dekorativa.

Lokacija (12a)