Naslov podjetja:

KOTNIKOVA ULICA 5

1000 LJUBLJANA

SLOVENIJA

Razstavni prostor:

L1 / 01

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podpira nadaljnjo krepitev mednarodne konkurenčnosti slovenskih podjetij. Skrbi za razvoj internacionalizacije in turizma, kot dveh paradnih konjev našega gospodarstva. Večino aktivnosti ministrstvo usmerja v razvoj podjetništva s poudarkom na MSP ter v podporo razvoju tehnologije kot področju, ki pomembno prispeva k doseganju višje dodane vrednosti. Med drugim ureja tudi pravila delovanja na notranjem trgu, skrbi za skladen regionalen razvoj in ne nazadnje predstavlja pomemben člen v gradnji gozdno-lesne predelovalne verige.

Lokacija (01)