Naslov podjetja:

VEROVŠKOVA ULICA 62

1000 LJUBLJANA

SLOVENIJA

Razstavni prostor:

L / 49

Zagotavljamo celovito energetsko oskrbo:
– proizvajamo, distribuiramo in dobavljamo vročo vodo, paro in hlad (toplotno energijo);
– distribuiramo in dobavljamo zemeljski plin, CNG, LNG;
– proizvajamo in dobavljamo električno energijo iz visoko učinkovite soproizvodnje.

Lokacija (49)