Naslov podjetja:

VEROVŠKOVA ULICA 64 A

1000 LJUBLJANA

SLOVENIJA

Razstavni prostor:

L1 / 24

Projekt Inšpektorata RS za delo »Odpravimo konflikte na delovnem mestu«, sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, izvajamo od 1.2.2017 do 30.11.2022. Z njim krepimo svetovalno in posredovalno vlogo inšpektorata (seznanjanje oseb na trgu dela z njihovimi pravicami na področju dela, delovnih razmerij in varnosti ter zdravja pri delu). To dosegamo z dvema glavnima aktivnostma:
– mediacija v sporih na delovnem mestu (delavec–delodajalec) in promocija mirnega razreševanja sporov ter
– seznanjanje akterjev na trgu dela glede realnih pravic in obveznosti iz naslova varnosti in zdravja pri delu

Lokacija (24)