Naslov podjetja:

KOLODVORSKA ULICA 11

1000 LJUBLJANA

SLOVENIJA

Kontaktni podatki:

 www.slo-zeleznice.si

Razstavni prostor:

L / 09

Slovenske železnice so holdinško organiziran konzorcij železniških podjetij, ki opravlja širok spekter logističnih storitev v Sloveniji in Evropi. SŽ-Tovorni promet ponuja prevoz tovora in celovite logistične storitve doma in v tujini, SŽ-Potniški promet skrbi za varen in udoben prevoze potnikov v notranjem in mednarodnem prometu.
SŽ-ŽIP, d.o.o. izdeluje unikatne, dekorativne izdelke in zagotavlja delovna mesta ter usposabljanj invalidnim osebam.

Lokacija (09)