Naslov podjetja:

HOČEVARJEV TRG 1

8270 KRŠKO

SLOVENIJA

Kontaktni podatki:

 07 620 22 10

 sonja.novak@um.si

 www.fe.um.si

Razstavni prostor:

L / 51

Fakulteta za energetiko je članica Univerze v Mariboru in ima sedež v Krškem ter stalno dislocirano enoto v Velenju. Študijski programi na FE UM so prilagojeni potrebam gospodarstva, zato imajo študenti velike možnosti izbire učnih enot s področja: hidroenergetike, termoenergetike, jedrske energetike, alternativne energetike ter splošne energetike. Fakulteta za energetiko izvaja visokošolski strokovni, univerzitetni, magistrski in doktorski študijski program Energetika.

Lokacija (51)