Naslov podjetja:

PAVŠIČEVA ULICA 1

1000 LJUBLJANA

SLOVENIJA

Kontaktni podatki:

 01 583 80 80

 01 583 80 81

 info@unicef.si

 www.unicef.si

Razstavni prostor:

M / 09a

UNICEF je edina organizacija v okviru Združenih narodov, ki je posvečena izključno otrokom in skrbi za njihovo preživetje, zaščito in razvoj. V 156 državah v razvoju izvajamo lokalno prilagojene programe pomoči, ki izboljšujejo življenja otrok in njihovih družin. Skupaj z darovalci si prizadevamo, da bi vsak otrok na svetu odrasel zdrav, srečen in varen. Prav vsak otrok, ne glede na to, kje na svetu živi ali kakšne so okoliščine v katerih prebiva, ima pravico do preživetja in polnega razvoja.

Lokacija (09a)