Naslov podjetja:

ULICA XIV. DIVIZIJE 4

3000 CELJE

SLOVENIJA

Kontaktni podatki:

 01 300 99 00

 01 300 99 01

 gp@dars.si

 www.dars.si

Razstavni prostor:

L / 05

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (DARS) je delniška družba, ki v vlogi agenta Republike Slovenije opravlja naloge v zvezi s prostorskim načrtovanjem in umeščanjem avtocest v prostor ter naloge v zvezi s pridobivanjem nepremičnin za potrebe gradnje avtocest. Hkrati pa v vlogi koncesionarja izvaja gradnjo avtocest, upravlja in vzdržuje avtocestne odseke v RS. V družbi je zaposlenih 1.210 delavcev, ki skrbijo za odgovorno in učinkovito upravljanje, vzdrževanje in gradnjo avtocestnih in drugih infrastrukturnih omrežij v RS in zagotavljajo pogoje za njihovo varno uporabo.

Lokacija (05)