MOS Tehnika

 MOS Tehnika je svet strojev, robotov, mehanizacije, profesionalnega orodja in vzdrževanja vozil. Je svet, ki ga razumejo in živijo tehnologi, razvojniki, vzdrževalci, programerji, obrtniki, poznavalci tehničnih strok, ljubiteljski mehaniki in domači mojstri. Strokovnost, natančnost, prilagodljivost in iznajdljivost so njihove skupne točke, ki vedno znova spodbujajo razstavljavce k predstavitvam zadnjih tehnoloških novosti in spoznanj.

MOS-ovo dolgoletno tradicijo vsako leto poživlja nadgrajen in bogat razstavni program opreme in materialov za industrijo in obrt. Vse tehnične stroke so vsakega septembra v letu združene pod eno streho največjega sejemskega dogodka v regiji.

Zakaj razstavljati na MOS Tehnika?

  • Ker je za skoraj četrtino obiskovalcev glavni razlog za obisk predstavitve podjetij kovinske in elektroindustrije, proizvajalcev strojev, profesionalnega orodja, opreme in naprav.
  • Ker kar 85 % poslovnih obiskovalcev odloča oz. soodloča pri sprejemanju strateških odločitev v podjetjih, kjer so zaposleni. Ker je cilj obiska sejma več kot tretjine poslovnih obiskovalcev navezava novih poslovnih stikov.