ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, OE CELJE

Naslov podjetja:

Večna pot 2

1000 LJUBLJANA

SLOVENIJA

Kontaktni podatki:

 01 470 00 50

 zgs.tajnistvo@zgs.si

 www.zgs.si

Razstavni prostor:

E / 13a

Lokacija (13a)