ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR

Naslov podjetja:

CESTA NA KMETIJSKO ŠOLO 9

3230 ŠENTJUR

SLOVENIJA

Kontaktni podatki:

 03 746 29 00

 03 746 29 20

 solski.center-sentjur@sc-s.si

 www.sc-s.si

Razstavni prostor:

E / 21a

Smo šola s stoletno tradicijo in izobražujemo po različnih programih prehranske verige:

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Izvajamo višješolske študijske programe
• Upravljanje podeželja in krajine
• Živilstvo in prehrana
• Gostinstvo in turizem
• Naravovarstvo

SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA
• Veterinarski tehnik
• Naravovarstveni tehnik
• Kmetijsko-podjetniški tehnik
• Živilsko-prehranski tehnik
• Kmetijsko-podjetniški tehnik (PTI)
• Živilsko-prehranski tehnik (PTI)
• Mehanik kmetijskih in delovnih strojev
• Slaščičar
• Pek
• Pomočnik v biotehni

Lokacija (21a)