Predstavitev » Celjski sejem

Predstavitev družbe

Celjski sejem d. d. je podjetje, ki se ukvarja s prirejanjem sejmov in prireditev ter z oddajo kongresnih dvoran. Smo največji organizator sejemskih prireditev v Sloveniji. Imamo bogato 40-letno tradicijo in smo prepoznavni tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Organiziramo 20 sejmov, od katerih nekateri potekajo vsako leto, nekateri pa so bienalni.

Sejme na celjskem sejmišču vsako leto obišče več kot 230.000 obiskovalcev, ob upoštevanju preostalih prireditev pa se številka obiskovalcev približa pol milijona. Razpolagamo z največjim in najsodobneje opremljenim sejmiščem v Sloveniji.

Ne le sejemske prireditve, pomembna dejavnost družbe Celjski sejem je tudi prireditvena dejavnost. Celjski sejem se ponaša s široko paleto prostorov, ki so namenjeni raznovrstnim srečanjem in drugim družabnim ter izobraževalnim dogodkom, izpolnjujejo pa vse zahteve sodobnega poslovnega sveta.

Zgodovina družbe

Celje živi s sejmi in sejmi živijo s Celjem. Tradicijo obrtnih razstav v Celju nadaljuje podjetje Celjski sejem d.d. Z organizacijo sejmov smo se začeli ukvarjati že leta 1967.

 • oktobra 1863 prva moderna sejemska prireditev (prva celjska kmetijska razstava)
 • l. 1922 prva obrtna razstava v organizaciji Občeslovenskega obrtnega društva (167 razstavljavcev iz Slovenije in takratne Jugoslavije)
 • l. 1967 Slovensko obrtništvo sprejme odločitev o prirejanju vsakoletnih sejmov obrti v mestu Celje (odločitev sprejeta  na “Prvem obrtniškem zboru” 2. septembra 1967 na Dobrni, ki ga je pospremila priložnostna obrtniška razstava)
 • od l. 1968 do 1975 v Celju že osem sejemskih prireditev na stadionu atletskega društva (AD) Kladivar
 • l. 1976 otvoritev prireditvene dvorane 20. julija in pred tem maja istega leta ustanovitev zavoda ŠRC Golovec. Prireditev se je s tem preselila v stalne pokrite prostore in na zadovoljive površine zunanjih prostorov, ki omogočajo sodobnejši in bolj organiziran način razstavljanja.
 • v letih od 1984 do 1993 izgradnja namenskih sejemskih dvoran C, D in E. Zavod ŠRC Golovec se preoblikuje v Celjski sejem d.o.o.
 • l. 1995 izgradnja upravne zgradbe Celjanka
 • l. 1996 Celjski sejem d.o.o. se preoblikuje v Celjski sejem d.d.
 • l. 1999 izgradnje sejemske dvorane L
 • l. 2004 izgradnja sejemske dvorane K
 • l. 2009 postavitev sončne elektrarne na strehah sejemskih dvoran

Vodstvo družbe

Izvršni direktor
mag. Robert Otorepec, univ. dipl. ekon.

Upravni odbor

 • mag. Franc Pangerl, predsednik
 • Tina Kramer, univ. dipl. prav., namestnica predsednika
 • mag. Robert Otorepec, član
 • Nina Ermenc Pangerl, MA, članica

Vizitka

Celjski sejem d.d.
Podjetje za prirejanje sejmov, športnih in kulturno-zabavnih prireditev ter gostinske dejavnosti
Pravni status: delniška družba
Sedež: Dečkova 1, Celje
Identifikacijska številka za DDV: SI 51469243
Matična številka: 5159636000

Transakcijski račun pri naslednjih bankah:
 • A BANKA d.d. IBAN: SI56 0510 0801 5295 825; SWIFT BIC: ABANSI2X
 • Delavska hranilnica d.d.: IBAN:SI56 6100 0000 6498 280; SWIFT BIC: HDELSI22
 • NKBM d.d.: IBAN: SI56 0483 5000 3398 840; SWIFT BIC: KBMASI2X
 • ADDIKO BANK d.d.: IBAN: SI56 3300 0000 0531 163; SWIFT BIC:HAABSI22
 • NLB d.d.: IBAN: SI56 0223 4001 2540 790; SWIFT BIC: LJBASI2X